สินค้าของเรามีพร้อมจำหน่าย และบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุง เครื่องพ่นหมอกควันและละอองฝอย ราคาส่ง บจก.แอลอี เคมีคอล

น้ำยาพ่นยุง,ทรายอะเบท,จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง,ทรายอะเบท ราคา,เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง,เครื่องพ่นหมอกควัน ราคา,เครื่องพ่นละอองฝอย,บริษัทแอลอี เคมีคอลจำกัด

จำหน่ายปลีก-ส่ง ทรายอะเบท ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายทีมีฟอส จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุง น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำยาพ่นยุง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ชุดตรวจสารเสพติด โทร.092-4608484 (คุณนฤมล)

บริษัท แอลอี เคมีคอล จำกัด
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีป้องกัน กำจัดยุงและแมลงเคมีเพื่อเคหะสถานและสาธารณสุข รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ทางสาธารณสุข อาทิ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย ให้กับหน่วยงานราชการ เช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ